Пам'ятка для вчителя

                  Корисні поради щодо уроку
1.  Заходьте до класу набагато раніше дзвінка. Переконайтесь, що все готово до уроку. Намагайтеся розпочати урокорганізовано.
2. Не витрачайте часу на пошуки сторінки навчального предмету  вкласному журналі. Не виясняйте причинивідсутності учнів безпосередньо на уроці(черговий повинен залишити  на столі список учнів, які відсутні науроці) .
3. Починайте урок енергійно. Не задавайте питань„Хто невиконав домашнього завдання?”  Урок будуйте  так, щоб з самого початку кожен учень був завантажений роботою. Намагайтеся невдаватися до повчального тону.
4. На кожному уроці мотивуйте  необхідність навчальної діяльності школярів, захоплюйте їх змістом матеріалу, контролюйтетемп уроку, допомагайте слабшим школярам повірити в свої сили.Тримайте в полі зору весь клас. Особливо слідкуйте за тими учнями, в яких нестійка увага. Зараз же попереджуйте намагання порушити робочий ритм уроку.
5.  З метою уникнення перевантаження учнів  при вивченнінового матеріалу виділяйте головні ідеї курсу, теми, звертайте особливу увагу на необхідність засвоєння учнями основних понять,передбачених програмою.
6.   Закінчуйте урок загальною оцінкою роботи класу в цілому і окремих учнів, щоб всі могли відчути задоволення  від результатів роботи на уроці.
7.  Закінчуйте урок по дзвінку. Нагадайте черговому учневі пройого обов’язки, стримайтесь від зайвих зауважень. Не забувайте,що краще бути щедрим на похвалу, ніж на осуд.
8. Запам’ятайте: налагодження дисципліни може бути єдиною часткою педагогічної праці, де участь лише вчителя не завжди йде на користь. Звертайтеся за допомогою до самих учнів; з порушником, якого не підтримує клас, легше впоратись.
9. Не допускайте виникнення конфлікту з цілим класом або значною частиною його. Якщо конфлікт виник, не відкладаючи, шукайте розумні шляхи його розвязання.
8.    Пам’ятай слова М.О.Добролюбова: „Справедливий учитель -це такий учитель, вчинки якого оправдані в очах його учнів”.


Підготовка вчителя до уроку

1.  За шкільною програмою визначте, які знання та уміння учні повинні отримати на уроці.
2. За підручником та іншими джерелами прочитати відповідний матеріал; визначити повноту розкриття в підручнику питань програми.
3. За тематичним плануванням визначити місце уроку в системі уроків за темою, його основний змістю
4. Поставити мету уроку, що охоплює основні дидактичні цілі:
навчальну: які знання  (уявлення, загальні й одиночні поняття, закономірності) і вміння будуть формуватися чи вдросконалюватися;
виховну: які завдання виховання школярів вирішуватимуться (формування світоглядних ідей, патріотичне, інтернаціональне виховання, формування екологічної культури, екологічного мислення, естетичних смаків тощо);
розвивальну: якими прийомами навчальної роботи оволодіватимуть школярі, яка творча діяльність передбачається, як будуть формуватися навички самостійної роботи.
5. Виходячи з мети уроку, визначити зміст і послідовність вивчення нового матеріалу:
  • виділити основні поняття та ідеї уроку, в тому числі навчальний матеріал виховного значення;
  • поставити питання для самостійної навчальної діяльності;
  • намітити послідовність вивчення питань теми, спрогнозувати час, необхідний для розкриття кожного з них.
6. Дібрати додатковий матеріал із методичної та іншої літератури, необхідний для поглибленого вичення основного матеріалу.
7. Підготувати необхідні засоби навчання.
8. Виходячи із змісту уроку, мети, засобів навчання, підготовки учнів, обрати методи навчання.
9. Визначити тип уроку.
10. Намітити учнів для індивідуальної роботи.
11. Скласти план - конспект уроку. 

Немає коментарів:

Дописати коментар